Umów się na wizytę +48 41 366 38 60 lub przyjdź do nas ul. Hoża 19, Kielce

Polityka Prywatności Prywatnych Gabinetów Stomatologicznych TOP DENT

Cel dokumentu

Celem dokumentu jest podkreślenia szczególnego znaczenia, jakie przypisujemy problematyce ochrony prywatności pacjentów Prywatnych Gabinetów Stomatologicznych TOP DENT.

 

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane podczas rejestracji do usług opieki zdrowotnej lub podczas jej świadczenia, które informują o przeszłym, obecnym lub przyszłym stanie fizycznego zdrowia osoby, której dane dotyczą. Dla lepszego zrozumienia sposobu ochrony i przetwarzania danych pacjentów stworzyliśmy niniejszą Politykę Prywatności.

 

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Danych Osobowych jest TOP-DENT Prywatne Gabinety Stomatologiczne Beata Soś Sidor z siedzibą w Kielcach przy ul. Hożej 19, zarejestrowana pod numerem NIP 9590092372, oraz REGON 29073006.

 

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe, przechowywane są na naszym serwerze, zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

 

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu zrealizowania usługi medycznej w ramach świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Komu możemy przekazać Twoje dane?

Dokładamy należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Zgodnie z obowiązującym prawem dostęp do Twoich danych będą miały wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora, oraz podmioty upoważnione przez Panią / Pana. W przypadku kontroli Organu kontrolnego, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

 

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (PUODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ustawy i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług medycznych jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie.

 

Zmiany naszej polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie www.topdent.kielce.com.