Umów się na wizytę +48 41 366 38 60 lub przyjdź do nas ul. Hoża 19, Kielce

5 października 2022

Rentgenodiagnostyka

Top Dent to nowoczesna klinika stomatologiczna w Kielcach, która oferuje wiele usług, w tym rentgenodiagnostykę.

Rentgenodiagnostyka jest zaawansowanym technologicznie, obrazowym badaniem, które umożliwia naszym specjalistom precyzyjną i szybką diagnozę wielu schorzeń w jamie ustnej Pacjenta, a także zaplanowanie właściwego leczenia.

W Top Dent rentgenodiagnostyka wykonywana jest przy pomocy wysokiej jakości aparatów rentgenowskich, które pozwalają na uzyskanie precyzyjnych i szczegółowych obrazów.

W naszych gabinetach Pacjenci mają możliwość wykonania:

– badania trójwymiarowego – tomografii komputerowej (dokładnego badania, przedstawiającego wielowarstwowy obraz szczęki i żuchwy),

– zdjęcia pantomograficznego (zdjęcia, na którym widoczne są zęby szczęki i żuchwy oraz stawy skroniowo-żuchwowe),

– zdjęcia punktowego.

 

 

 

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie

ludzi i na środowisko
TOP-DENT

Prywatne Gabinety Stomatologiczne

Beata Soś-Sidor
ul. Hoża 19, 25-618 Kielce

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz. U. z 2023 r., poz. 1173 ze zm. / zgodnie
z art. 32c pkt.2

 

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące,
polegające na:

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące;
   decyzja nr SEXVIa.9026.122.2011 z dnia 27.02.2012 r. wydana przez Świętokrzyskiego
   Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego/ aparat RTG stomatologiczny
   wewnątrzustny:
   – Preva DC, producent Progeny;
  • uruchamianiu pracowni RTG decyzja nr SEXVIa.9026.122.2011 z dnia 27.02.2012 r.
   wydana przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
   Sanitarnego
  • stosowaniu aparatu rentgenowskiego; decyzja nr 2 znak NHR.9026.1.75.2023 z dnia
   28.12.2023 r wydana przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego
   Inspektora Sanitarnego/ aparat RTG stomatologiczny panoramiczny z funkcją
   tomografii komputerowej wiązki stożkowej:
   – RCT700; producent Ray Co., Ltd.
  • Uruchamianiu pracowni RTG decyzja nr 1 znak NHR.9026.1.75.2023 z dnia 28.12.2023
   wydana przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
   Sanitarnego;
  • zgoda ŚPWIS – decyzja nr NHR.9026.2.38.2020 z dnia 01.09.2020 r. na działalność
   medyczną związaną z wykorzystaniem promieniowania jonizującego

 

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

 • dawkomierzy indywidualnych – w ciągu minionych 12 miesięcy zmierzona dawka
  efektywna nie przekroczyła 1 mSv;

 

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do Ustawy Prawo Atomowe / Dz. U. z 2023 r., poz. 1173, ze zm. /
– dawka graniczna, wyrażona jako dawka skuteczna (efektywna), wynosi w ciągu roku
kalendarzowego:
– pracownicy: 20mSv/rok;
– ogół ludności : 1mSv/rok.

 

Uwaga:
• Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie
wskaźników pozwalających na wyznaczenie dawek promieniowania jonizującego
stosowanych przy ocenie narażenia na promieniowanie jonizujące / Dz. U. 2021 poz.
1657/ na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że wyżej
wymieniona działalność , w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu
na zdrowie ludzi i środowisko. Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji
promieniotwórczych.